Maddalena 10 ans

Maddalena 10 ans

Deci anni fà, mi vergu stu ghjuvanottu in casa mei. « Bonjour monsieur », ghi diciu. Mi risponda « bonjour madame, je cherche Maddalena ».
L’aghju guardadu n’anza di risponda.
Un si sapia mica si vinia di sorta di u letu o si un s’era mica chjinatu.
« Que lui voulez-vous » aghju ditu.
Je m’appelle Dumè, je vais créer un magazine gratuit et je cherche une chronique.
Parechji volti ine à mè ghjuventù, quelques prétendants m’hanni ditu ch’eru un fioru, un soli, una stella ancu una bomba mà una « chronique » mai !!
Une chronique sur la vie ajaccienne d’hier et d’aujourd’hui.
A bon, un’aveti truvatu ch’à mè ?
M’ha ditu ch’era Angèle chi m’avia ricumendatu.
Bellu rigalu, lasciami à verla à quista qui.

Voilà é hé cusi chi hanni cumminciatu ine stu ghjurnaletu « i pinseri di Maddalena ».
Deci anni so passati. In Piazza hè sempri qui !!
Stu Dumè pari sempri insunatu, mà un dorma mica. Senza « subvention » hà riisciutu hà fà campa stu ghjurnali, à dà un pocu di travaghju à parechji Giovanni.
Piu chi l’anniversariu di in Piazza o di a mè « chronique » ci vo à ringrazia à u nostru Dumè.
Chi lu campissi cent’anni.